Mediyogaplay App

Mediyoga har også ein egen app. Her finner du alle programmene. Alle yogaprogrammene er guidet med instruktør og med illustrasjoner av øvelsene. Musikk, meditasjoner, både guidet og ikkje guidet. Appen gir deg muligheten å utføre din yogapraksis når du vil, og kvar du vil. Dei fleste øvelsene er enkle og mange av øvelsene kan du gjøre på stol....